Ποιοί είμαστε

Ως «Βιβλία Ανομίας» συσταθήκαμε το Νοέμβριο του 2013. Αρχικός μας στόχος ήταν η διακίνηση εντύπων (βιβλίων και περιοδικών) από αυτοοργανωμένα εκδοτικά εγχειρήματα στις εκδηλώσεις του α/α χώρου και σε σταθερά σημεία στο πανεπιστήμιο. Έντυπα τα οποία προωθούν την ανατρεπτική θεώρηση και τη ρήξη με το υπάρχον εξουσιαστικό και καπιταλιστικό μοντέλο οργάνωσης της ζωής.

Από το Φλεβάρη του 2015 στεγαζόμαστε στο ελευθεριακό εργαστήρι Fahrenheit 451. Μαζί μας βρίσκονται σήμερα άλλες 3 ομάδες: το Κινηματικό Αρχείο Ιωαννίνων, η Αυτοοργανωμένη τυπογραφική Ομάδα Ιωαννίνων Titivillus και η ομάδα Rebel Kollektiv. Η στέγαση μας είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σταθερού και μόνιμου πολιτικού βιβλιοπωλείου, την επέκταση των συνεργασιών με νέους εκδοτικούς και τη διοργάνωση τακτικών βιβλιοπαρουσιάσεων σε συνεργασία με τα εκδοτικά εγχειρήματα που διακινούμε. Σήμερα διακινούμε πάνω από 700 τίτλους και μπορείτε να μας βρίσκετε στις ώρες λειτουργίας του °F451 και στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται εκεί.

Σαν ομάδα συμμετέχουμε στην διοργάνωση του Ελευθεριακού Φεστιβάλ Βιβλίου Ιωαννίνων  και το 2016 μαζί με άλλες ομάδες διοργανώσαμε στην πόλη μας το 10ο Βαλκανικό Αναρχικό Φεστιβάλ Βιβλίου.


email: vivliaanomias [at] gmail.com