Τέλος Πολέμου

Η παρούσα έκδοση έρχεται να συμπληρώσει την παλαιότερη έκδοση από την ομάδα «Ενάντια
Στην Λήθη», με τίτλο “The Fixer”. Συγγραφέας είναι ο Joe Sacco, δημοσιογράφος αρκετά
γνωστός για την ενασχόλησή του με πολύ κρίσιμες ζώνες πολέμου. Μπορούμε να ισχυριστούμε
ότι μια αντίστοιχη ζώνη αποτέλεσαν οι χώρες που προέκυψαν από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.
Το ελληνικό κράτος συμμετείχε στην διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, τόσο πολιτικά/υλικά
χρησιμοποιώντας όλες τις απολήξεις του, όσο και επιχειρησιακά στέλνοντας παραστρατιωτική
ομάδα να πολεμήσει στον πλευρό των Σέρβων φασιστών.
Το κόμικ αυτό αποτελείται από δύο ιστορίες που περιγράφουν και αναδεικνύουν την μυρωδιά
από την κατάσταση της περιόδου 1995-96. Στην πρώτη ιστορία με τίτλο “Soba”, αποκαλύπτεται
ο φιλόδοξος χαρακτήρας από την πλευρά των θυμάτων, ο οποίος κατάφερε να εμφανίζεται στον
περίγυρο ως ήρωας πολέμου. Στη δεύτερη, ο Sacco παίρνει συνέντευξη από τον σέρβο διεθνή
εγκληματία πολέμου Κάρατζιτς. Ο Κάρατζιτς, ο τότε πρόεδρος της «σερβικής δημοκρατίας»,
υπήρξε σύμμαχος των εθνικιστικών πολιτικών και του επεκτατισμού του ελληνικού κράτους, αλλά
και πιστός φίλος των πολιτικών βιτρινών της εποχής, της αριστεράς συμπεριλαμβανομένης.
Η έκδοση αποσκοπεί στην ανακίνηση του ελληνικού επεκτατισμού και του σέρβικου
εθνικισμού. Επιδίωξη της είναι η διατήρηση της μνήμης και η εναντίωση στην κυρίαρχη ελληνική
αφήγηση για τους «ορθόδοξους Σέρβους αδερφούς». Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε πολιτικά
την προσπάθεια των ολικών αρνητών στράτευσης.

Κινηματικό Αρχείο Ιωαννίνων
Ιούνιος 2019

 

 

Σελίδες
80
Συγγραφέας
Joe Sacco