Το υποβρύχιο φεγγάρι

Το άρθρο του George Orwell «The Moon Underwater» δημοσιεύτηκε στην αγγλική εφημερίδα Evening Standard στις 9 Φεβρουαρίου 1946.

Η έκδοση του βιβλίου στα ελληνικά έγινε από την Chickenbacon Press

 

Εκδόσεις
Συγγραφέας
George Orwell