ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ

ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ


 

Η βασική θέση αυτού του βιβλίου μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: οι εξαντλητικοί αγώνες που οι επαναστάτες όλου του κόσμου διεξάγουν σε πολλά μέτωπα έχουν σαν επακόλουθο να βλέπουν την ανθρώπινη ζωή μονάχα από την άποψη της ιδεολογίας τους είτε να αναγνωρίζουν αυτά μονάχα τα γεγονότα της κοινωνικής ζωής που σχετίζονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με τη σκέψη και τη δράση τους. Όμως οι περισσότεροι κάτοικοι της γης, για λογαριασμό των οποίων αγωνίζονται, γνωρίζοντας ελάχιστα ή τίποτα για τους αγώνες τους, τις θυσίες και τη σκέψη τους ζουν την καταπιεσμένη τους ύπαρξη χωρίς να έχουν συνείδηση της κατάστασής τους, υποστηρίζοντας επομένως την κυριαρχία του κεφαλαίου. Εάν κανείς προσπαθήσει να ανακαλύψει πόσοι από τα 40 εκατομμύρια ενηλίκων γερμανών πολιτών πραγματικά σοκάρονται από τις εκτελέσεις των γερμανών επαναστατών και πόσοι διαβάζουν αδιάφορα την ειδησεογραφία των εφημερίδων, θα καταλάβει αμέσως το σκοπό αυτού του έργου: τον εναρμονισμό της συνείδησης της επαναστατικής πρωτοπορίας με αυτήν της μέσης ανθρώπινης παρίας.
Εμείς θα περιοριστούμε να δώσουμε ενδείξεις και να θέτουμε ερωτήματα που μέχρι τώρα παραβλέφθηκαν από το εργατικό κίνημα. Μπορεί να υπάρχουν δευτερεύοντα σφάλματα, αλλά ένας από τους λόγους της αποτυχίας του επαναστατικού κινήματος βρίσκεται ακριβώς στο ότι η πραγματική ζωή των ατόμων διαδραματίζεται σε επίπεδο διαφορετικό από αυτό που πιστεύουν οι πρωτεργάτες της κοινωνικής επανάστασης που βασίζονται σε μια βαθύτερη γνώση του κοινωνικού είναι. Είθε αυτό το έργο να ερμηνευθεί σαν μια έκκληση των μέσων απολιτικών ατόμων προς τους μέλλοντες ηγέτες της επανάστασης για περισσότερη κατανόηση: μια έκκληση ότι θα πρέπει να ζητούν λιγότερη γνώση της "πορείας της ιστορίας" και να εκφράζουν καλύτερα τα δεινά και τις επιθυμίες τους, ότι θα πρέπει να μιλούν λιγότερο θεωρητικά για τον "υποκειμενικό παράγοντα" της ιστορίας και να τον κατανοούν καλύτερα σαν τη ζωή των μαζών. (Από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Αντί για πρόλογο στη Γερμανική έκδοση
Α. ΡΑΝΝΕΚΟΕΚ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Σημείωμα του μεταφραστή
Η ΔΥΑΔΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Εισαγωγή
Η δυαδική φύση της ταξικής συνείδησης
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΟ ΑΤΟΜΟ
Στον έφηβο (κατά και μετά την σεξουαλική ωρίμανση)
Πως εμφανίζεται η ταξική συνείδηση ανάμεσα στις γυναίκες;
Στους ανήλικους εργάτες
Στα παιδιά;
ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το φετίχ της "πολιτικής"
Γιατί ο Λιτβίνοβ δεν μίλησε στις μάζες;
Σχήμα της επαναστατικής πολιτικής
Η αστική πολιτική του KPD
Η επαναστατική πολιτική μέσα στο κόμμα
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ
Ηγεσία, κόμμα και μάζες
Η θέση του Σεξ-Πολ πάνω στο "νέο κόμμα"
Το λαϊκό τραγούδι και ο χορός σαν προωθητικοί παράγοντες του επαναστατικού αισθήματος
Η επαναστατική επιστημονική δραστηριότητα
Ο φόβος της επανάστασης
Ο αστυφύλακας σαν όργανο του κράτους και σαν ιδιώτης
Η ανάπτυξη της πολιτικής του επαναστατικού κράτους σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού
Το δικαίωμα στην οικειοποίηση της ιδιοκτησίας
Συμπέρασμα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αρχές για μια συζήτηση σχετικά με την αναδιοργάνωση του εργατικού κινήματος
Αρχές για την κρίση των πολιτικών περιστατικών
Αρχές της μεθόδου εργασίας μας
Εμείς και το κόμμα
ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΣΕΞ-ΠΟΛ, 1936
Τι είναι σεξουαλικό χάος;
Τι δεν είναι σεξουαλικό χάος!
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Σελίδες
144
Συγγραφέας
ΡΑΙΧ ΒΙΛΧΕΛΜ