Στον Τόπο της Αντινομίας

Γριμόριο

Ηθελημένη ανάφλεξη
ο δρόμος των κραυγών
ο ομφαλός των δεήσεων
στο πυρετώδες σύμπαν
του νόστου, διαχέομαι
μα η αποικία σου,
καθολική
πικρός παιάνας που
διατυμπανίζει τον
πνιγμό μου

Συγγραφέας
Γιώργος Καναβός