Πολιτική επιθεώρηση «Κοινωνικός Αναρχισμός», τεύχος 4