ΠΟΛΗ, ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΩΜΕΝΟ ΣΙΔΕΡΟ (ΕΠΙΤΕΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ IN SITU)