Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου

Το «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου» είναι το τρίτο, κατά σειρά δημοσίευσης, διήγημα του Γεωργίου Βιζυηνού, το οποίο φιλοξενείται από τις 23 Οκτωβρίου μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου 1883 στο κυριακάτικο περιοδικό Εστία, πνευματικό λίκνο της γενιάς του ’80 και έντυπο στο οποίο ο Βιζυηνός πρωτοεμφανίζεται ως διηγηματογράφος στα νεοελληνικά γράμματα. Πριν από αυτό το διήγημα είχε προηγηθεί και πάλι στην Εστία η δημοσίευση των διηγημάτων του «Το αμάρτημα της μητρός μου» (10 και 17 Απριλίου 1883) και «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως» (21 και 28 Αυγούστου 1883), καθώς και ο διαγωνισμός του ίδιου εντύπου για τη συγγραφή ελληνικού, δηλαδή πρωτότυπου, διηγήματος, που έλαβε χώρα στις 15 Μαΐου. Μάλιστα, η εφημερίδα Ακρόπολις του Βλάση Γαβριηλίδη, αναφερόμενη στον εν λόγω διαγωνισμό κατά τον φιλολογικό απολογισμό του 1883 που επιχειρεί στο τελευταίο φύλλο της χρονιάς, κάνει ειδική μνεία στο διήγημα του Βιζυηνού «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου», η δημοσίευση του οποίου «βαθείαν προυξένησεν αίσθησιν». Αν και ο Βιζυηνός δεν έλαβε μέρος στον διαγωνισμό, έχει υποστηριχθεί ότι η διεξαγωγή του, η οποία αποτελεί σταθμό στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ενδέχεται να έδωσε ένα επιπλέον έναυσμα για τη συγγραφή του συγκεκριμένου διηγήματος, αν και μάλλον πιθανότερο είναι το αντίστροφο.

Εκδόσεις
Σελίδες
96
Συγγραφέας
Συγγραφέας: Γεώργιος Βιζυηνός