Παραδοσιακές Κοινωνικές Δομές

"Περιεκτικό, σαφές, ενημερωμένο, μέχρι και στους πιο πρόσφατους προβληματισμούς και θεωρητικο-μεθοδολογικές κατευθύνσεις του κλάδου, αφομοιώνει αβίαστα τη διεθνή βιβλιογραφία στην ερευνητική εμπειρία του ελληνικού αγροτικού χώρου και πετυχαίνει στόχους που υπερβαίνουν κατά πολύ τους στόχους ενός απλού πανεπιστημιακού βοηθήματος: την (σωστή) ενημέρωση ενός ευρύτερου κύκλου (επαρκών) αναγνωστών πάνω στις σύγχρονες κατακτήσεις των κοινωνικών επιστημών αναφορικά με τη μελέτη της αγροτικής κοινωνίας στη χώρα μας" (Στάθης Δαμιανάκος)

"Γενικά το βιβλίο είναι πλουσιότατο σε πληροφορίες και ιδέες και πλήρως ενημερωμένο. Είναι μια σύγχρονη μελέτη, στηριγμένη σχεδόν αποκλειστικά στην κοινωνικο-ανθρωπολογική βιβλιογραφία και δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, αφήνει όμως και πολλά αναπάντητα. Δεν θα μπορούσε όμως να γίνει διαφορετικά στο στάδιο αυτό της έρευνας. Είναι αυτονόητο ότι το βιβλίο είναι χρήσιμο σε όλους τους κοινωνικούς επιστήμονες: κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, εθνολόγους και σύγχρονους λαογράφους" (Ελευθ. Π. Αλεξάκης)

"Το βιβλίο δίνει μια συνθετική εικόνα για τη θεώρηση των παραδοσιακών δομών της σύγχρονης Ελλάδας και, ταυτόχρονα, εκθέτει με σαφή τρόπο την οπτική της ανθρωπολογικής προσέγγισης. Θα πρέπει να σημειωθεί εξαρχής ότι το βιβλίο αποτελεί μια σημαντική τομή για την ανθρωπολογική έρευνα στη χώρα μας. Δίνει βαρύτητα στο πρόβλημα της θεωρίας και της μεθόδου με σκοπό να παρουσιάσει με σαφήνεια και οικονομία το αντικείμενό του. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνει να αποσαφηνίσει τον προβληματισμό σχετικά με τις παραδοσιακές κοινότητες επικεντρώνοντας στην έρευνα της κοινωνικής δομής (Σωτήρης Δημητρίου)

Περιεχόμενα:
Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση
Πρόλογος
Εισαγωγή
Οργάνωση χώρου
Κοινότητα
Συγγένεια
Οικογένεια
Σχέσεις παραγωγής
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Εκδόσεις
Σελίδες
222
Θεματική
Συγγραφέας
Νιτσιάκος Βασίλης