Οι Απεργίες-Καταλήψεις του '90 στα Μεταλλεία Μαντουδίου και στην Πειραϊκή-Πατραϊκή

«Οι απεργίες - καταλήψεις του 1990 στα μεταλλεία Μαντουδίου και την Πειραϊκή - Πατραϊκή» είναι μια μελέτη που γράφτηκε στο Παρίσι το 1992, στα πλαίσια μιας μεταπτυχιακής εργασίας (DEA) στον τομέα της ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας της πολιτικής· όμως, ο χαρακτήρας της υπερβαίνει τον διαχωρισμένο ακαδημαϊκό χαρακτήρα μιας πανεπιστημιακής εργασίας, καθώς πηγή έμπνευσης για τη συγγραφή της υπήρξε η άμεση εμπειρία του αγώνα των μεταλλωρύχων· μια εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από τη συνεχή σχεδόν παρουσία στα κατειλημμένα μεταλλεία του Μαντουδίου το 1990 και την καθημερινή επαφή με τους απεργούς καταληψίες, στα πλαίσια της παρέμβασης των «Αναρχικών συντρόφων για την ταξική αλληλεγγύη» στον εκεί αγώνα των εργατών. (...) 

 

Εκδόσεις
Σελίδες
64
Συγγραφέας
Αθηνά Σταυροπούλου