Ο Μπούκτσιν και το πρόταγμα των αναρχικών κοινωνιών

Ο 21ος αιώνας έφερε μαζί του όλα τα ανεπίλυτα προβλήματα του παρελθόντος. Οι αντιφάσεις του καπιταλισμού, πλέον σαφώς πιο οξυμένες και καταστροφικές για τη Φύση και τον άνθρωπο, είναι πανταχού παρούσες. Η προοπτική ενός αναρχικού κινήματος ικανού να προτείνει λύσεις και διεξόδους φαντάζει ως μονόδρομος. Για την υλοποίηση όμως ενός επαναστατικού σχεδίου χρειάζεται η βαθιά γνώση των οικονομικών και κοινωνικών εκφάνσεων του κοσμοσυστήματος και της ιστορίας του.

Σε αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να μας βοηθήσει ο Μάρεϋ Μπούκτσιν, το συγγραφικό έργο του οποίου δίνει ριζοσπαστικές απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα της πολιτικής εξίσωσης. Μεταξύ αυτών η ιστορία της κυριαρχίας στις κοινωνίες μας, η ελευθερία της βούλησης, η ανθρώπινη φύση, το επαναστατικό Υποκείμενο, η κοινωνική οικολογία κ.ά.

Με γνώμονα τις απαντήσεις σε αυτά, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα λάθη και τις παραλείψεις της επαναστατικής πρακτικής και να δομήσουμε μια καλύτερη συνθήκη για το εύθραυστο αύριο.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ο Μάρεϋ Μπούκτσιν και η εποχή του
Η ιστορία της κυριαρχίας και η ανθρώπινη φύση
Το επαναστατικό υποκείμενο
Βουλησιαρχία και αναρχισμός
Ο αναρχικός ανθρωπότυπος
Η θεωρία της μετάβασης
Η συνεισφορά του Μπούκτσιν στο σήμερα
Επίλογος
Βιβλιογραφία

Εκδόσεις
Σελίδες
156
Συγγραφέας
Συγγραφέας:Τσιριόπουλος Γεράσιμος