Ο MARX ΚΑΙ Ο PROUDHON ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ