Ω γλυκύ μου έαρ

Με έναν αδόκιμο όρο, το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «road trip-επιτάφιος».

Ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχει μό­λις τελειώσει και δύο άντρες, ο Αλέξανδρος και ο κυρ-Φραγμός, αποκομμένοι από την ομάδα των συ­ναγωνιστών τους, επιχειρούν μια, όσο το δυ­να­τόν, διακριτική κάθοδο προς την Αθήνα, σε ανα­ζήτηση μιας επιστροφής στην κανονικότητα, μετά την έξαψη του μετώπου. Με το χάσμα των γενεών να τους χωρίζει, συνοδοιπορούν στους όμορ­φους τόπους της Θράκης και της Μακε­δονίας, ανάμεσα σε ξεχασμένα χωριά που συνα­ντούν τυχαία στον δρόμο τους. Σύντομα θα δια­πιστώσουν ότι η ώσμωση μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να αποδειχθεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο κι επίπονο εγχείρημα, μακριά από κάθε δια­λε­κτικό σχήμα. Ένας μακρύς διάλογος ανα­πτύσ­σεται μεταξύ τους, για την πολιτική, τη φιλία, τις σχέσεις γονιού και παιδιού, αλλά και για την αμφισημία της αρρώστιας που κουβαλά ο καθένας μέσα του. Ένα βιβλίο για τη ζωή και τον θάνατο.

 

Σελίδες
144
Θεματική
Συγγραφέας
Κώστας Γουρνάς