ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ. Θεωρίες, Τεχνολογίες και Γεωγραφίες αντιεξέγερσης