Καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Απόπειρα για μια επείγουσα κατανόηση του σύγχρονου κόσμου