Ιούνης 2011: η εκτροπή των εκδοχών Κινητοποιήσεις των πλατειών και κατάσταση έκτακτης ανάγκης