Η ζωή χωρίς εμένα

Η ζωή χωρίς εμένα

Έμφυλα υποκείμενα εντός και εκτός των κινηματικών χώρων

________________________________________________________

Το κείμενο αυτό μελετά και εμπνέεται από τις ζωές ανθρώπων που συμμετείχαν οε ριζοσπαστικούς κινηματικούς χώρους από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και μέχρι το 2008, αλλά λόγω του φύλου και της σεξουαλικότητάς τους βίωναν τις ομάδες αυτές με όρους αποκλεισμού. Το κεντρικό επιχείρημα του κειμένου είναι ότι οι πολιτικοί χώροι του ανταγωνιστικού κινήματος αποτέλεσαν οι ίδιοι πεδία και μηχανισμούς κατασκευής του φύλου, ενώ τα έμφυλα υποκείμενα που αποκλείονταν από αυτούς ή συμπεριλαμβάνονταν με προϋποθέσεις έδειχναν τα όρια του πολιτικού σώματος. Αποτελεί ένα σχόλιο στο περιεχόμενο που αποκτά η έννοια του πολιτικού μέσα στο ανταγωνιστικό κίνημα, ως αρρενωπή κατασκευή με περιγεγραμμένα όρια, αδιαπέραστη από την αποσταθεροποίηση που προκαλεί η ζωντανή κοινωνική ζωή, βασισμένη σε σχέσεις συγγενικού τύπου που διαχωρίζουν "εμάς" από τους "άλλους" και εμποδίζουν τη δημιουργία θεσμών και κανόνων που να ρυθμίζουν τις κοινωνικές σχέσεις με πολιτικούς όρους. Με αυτά τα δεδομένα, οι αποκλεισμοί είναι σύμφυτοι με την ίδια τη δομή του πολιτικού σώματος. Αυτοί και αυτές που αποκλείονται είναι όσες δεν χωρούν στον στρέιτ, λευκό, ανδρικό χαρακτήρα τους. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες
Πρόλογος
Εισαγωγή
- Α/συνέχειες του φεμινιστικού κινήματος
- Μεθοδολογία της έρευνας
- Ελλειπτικά υποκείμενα σε αρρενωπές συλλογικότητες: Οι φυγές
- Μαθαίνοντας να "είσαι" γυναίκα: Η φεμινιστική πολιτικοποίηση των όρων με τους οποίους συγκροτούνται οι ταυτότητες
- Μαθαίνοντας να "είσαι" άνδρας: Μεταμορφώσεις
- Υποταγή / Υποκειμενοποίηση
- Ρυθμίσεις της ψυχής
- Τραύματα και πένθη ασυντέλεστα
- Αποδομώντας τον "χώρο": Η προβληματοποίηση της κοινότητας και του τόπου
Επίλογος
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία
Εκδόσεις
Σελίδες
88
Συγγραφέας
Συγγραφέας: Μαρινούδη Σούλα