Φραντς Κάφκα: Ο ανατόμος της εξουσίας

ΦΡΑΝΤΣ ΚΑΦΚΑ. Ο ΑΝΑΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Kυκλοφόρησε σε 3η ριζικά επαυξημένη και επανεπεξεργασμένη έκδοση το βιβλίο μου για τον Κάφκα.

Η τρίτη έκδοση, καρπός σχεδόν εικοσαετούς μελέτης του καφκικού έργου, δουλεύτηκε με άξονα τα 7 δοκίμια της προηγούμενης έκδοσης, υπέστη ριζική επανεπεξεργασία (μολονότι ο πυρήνας της επιχειρηματολογίας ούτε άλλαξε ούτε αναθεωρηθήκε) και εμλουτίστηκε φτάνοντας στο υπερδιπλάσιο μέγεθος.

Στο βιβλίο αυτό αναδεικνύεται η πολιτική-αναρχική διάσταση των γραπτών του Κάφκα και εξετάζεται το γιατί αποσιωπήθηκε αυτή η παράμετρος από την επίσημη κριτική, καθώς και γιατί υποβαθμίστηκε η αντίστοιχη σύνδεσή του με αναρχικούς κύκλους της Πράγας από πολλούς βιογράφους του.

 

Εκδόσεις
Σελίδες
109
Συγγραφέας
Δεσποινιάδης Κώστας