ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (Απο το Δικαίωμα στη Πόλη στην Επανάσταση της Πόλης)