Επανάσταση και Αντεπανάσταση στην Ιταλία

Διεθνής Αλληλεγγύη

Όργανο της Επιτροπής για μια Διεθνή Κόκκινη Βοήθεια

(Βρυξέλλες-Ζυρίχη)

 

Επανάσταση και Αντεπανάσταση στην Ιταλία

 

με την υποστήριξη της κόκκινης συνάθροισης

 

 

Εκδόσεις
Σελίδες
107
Συγγραφέας
Συλλογικό