«Το Διαλυτικό» Πρώτο τεύχος

Όπως έγραφαν πριν περίπου μισό αιώνα δυο σύντροφοι, το δύσκολο έργο που πρέπει να αναληφθεί «όταν η επανάσταση είναι ακόμα πολύ μακριά… είναι κυρίως η πρακτική της θεωρίας». Αυτή η πρακτική δεν μπορεί να είναι έργο κάποιων διαχωρισμένων ακαδημαϊκών και διανοούμενων. Η αλλαγή και η απελευθέρωση μπορεί να είναι μόνο η πράξη του ίδιου του προλεταριάτου. Η θεωρητική κριτική είναι μόνο μια στιγμή μέσα στη σύνθετη διαδικασία παραγωγής της μορφής και του περιεχομένου μιας εμπειρίας που θα είναι ανταγωνιστική προς την ολότητα των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων, συνδυάζοντας τις κατακερματισμένες εμπειρίες αντίθεσης σε μια συλλογική πρακτική που θα καταργεί και θα μετασχηματίζει τις υφιστάμενες συνθήκες και σχέσεις. Με την έκδοση του Διαλυτικού επιδιώκουμε να συμβάλλουμε με τις λιγοστές μας δυνάμεις σε αυτό το έργο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του περιοδικού «Το Διαλυτικό»

 

Εκδόσεις
Συγγραφέας
Stella Polaris, Eve Mitchell, Γιώργος Α., Shevek, Αχείμαστος Ζηλωτής