Βιβλιοπαρουσίαση - Συζήτηση: Πως η ιδεολογία της μη-βίας εξυπηρετεί το κράτος

Η ομάδα διακίνησης εντύπων «Βιβλία Ανομίας» και οι εκδόσεις «Αλληλεγγύη» διοργανώνουν Βιβλιοπαρουσίαση-Συζήτηση με τίτλο:

Πώς η ιδεολογία της μη-βίας εξυπηρετεί το κράτος

Ο Peter Gelderloos έγραψε αυτό το βιβλίο σε µια προσπάθεια να σπάσει το µονοπώλιο της άποψης των πασιφιστών, οι οποίοι ηγεµονεύουν ιδεολογικά το αµερικανικό αναρχικό κίνηµα, όσον αφορά το ζήτηµα της πολιτικής βίας. Μια ηγεµονία που εκφράζεται µε αποκλεισµό από τα κινηµατικά µέσα των κριτικών της µη βίας, όπως επίσης και µε την αποµόνωση των πιο µαχητικών ακτιβιστών σε διαδηλώσεις. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµο να παρατηρήσουµε τις οµοιότητες και τις διαφορές της πασιφιστικής ρητορικής στην Ελλάδα από αυτή της Αµερικής, όπως και τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατώνονται οι εκδηλώσεις της, ειδικά µετά την περίοδο των Αγανακτισµένων και να βγάλουµε τα συµπεράσµατά µας σχετικά µε το ποιόν, τις προθέσεις και την αγνότητα των αυτοαποκαλούµενων πασιφιστών.
(από την εισαγωγή της ελληνικής έκδοσης)

 

Ελευθεριακό Εργαστήρι F451(Τσακάλωφ 20, Άλσος)

Κυριακή 24/03/19 στις 19:30

 

 

.
year
Πότε