Καθαρός Πόλεμος

Προσπαθήσαμε να φανερώσουμε τις σημαντικές τάσεις: το ζήτημα της ταχύτητας· την ταχύτητα ως ουσία του πολέμου· την τεχνολογία ως παραγωγό της ταχύτητας· τον πόλεμο ως επιμελητεία, όχι ως στρατηγική· τον ενδο-αποικισμό· την αποτροπή· τα έσχατα όπλα· τον Καθαρό πόλεμο. (Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Εκδόσεις: 
Σελίδες: 
196
Θεματική: 
Συγγραφέας: 
Πωλ Βιρίλιο